ชุดสังฆทานไฟ “แสงสว่างบุญ

ชุดสังฆทานไฟ “แสงสว่างบุญ 

ชุดสังฆทานไฟ "แสงสว่างบุญ"

ชุดสังฆทานไฟ “แสงสว่างบุญ”

หลวงพ่อท่านเล่าอานิสงส์ การถวายเทียน หรือ หลอดไฟในวันเข้าพรรษา

การถวายเทียนเข้าพรรษา หรือถวายกระแสไฟ ในพระพุทธศาสนาเหมือนกัน อย่างนี้ถ้าเกิดเป็นเทวดา จะมีรัศมีกายสว่างมากต่อไป ถ้าบรรลุมรรคผล จะเป็นบุคคลผู้เลิศในทิพจักขุญาณอย่างพระอนุรุทธ ท่านได้ถวายเทียนเข้าพรรษาตลอดมา ถวายพระประทีปโคมไฟ วัดไหนมืดชอบถวายตะเกียงบ้างน้ำมันบ้าง ให้มีแสงสว่างต่อมาในชาติสุดท้ายเมื่อเป็น พระอรหันต์วิชชาสาม ท่านสามารถมีทิพจักขุญาณสว่างกว่าพระอรหันต์ทั้งหมด แม้แต่พระอรหันต์ปฏิสัมภิทาญาณก็ยังสู้ไม่ได้นี่ประการหนึ่งถ้าท่านทั้งหลายไปเกิดเป็นเทวดา เป็นนางฟ้า เป็นพรหม ก็จะมีรัศมีกายสว่างมากเพราะเทวดา นางฟ้า และพรหมเขาถือรัศมีกายเป็นสำคัญ เขาไม่ถือเครื่องแต่งกายเป็นสำคัญ องค์ไหนถ้ารัศมีกายสว่างมาก องค์นั้นมีบุญมาก เมื่อมีจิตใจเลื่อมใส ได้ทำการบูชาเช่นนี้

การถวายเทียนพรรษานี้เป็นโบราณประเพณีที่ทำสืบๆ มาเป็นเวลาช้านาน เมื่อถึงฤดูเข้าพรรษา ภิกษุทั้งปวงต้องจำพรรษา ในอาวาสของตน 3 เดือน พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย จึงได้จัดทำให้เป็นกุศลพิธีขึ้น เมื่อได้นำเทียนไปถวายพระสงฆ์แล้ว ท่านก็จะได้จุดบูชาต่อหน้าพระประธาน ในพระอุโบสถ

ผู้ถวายย่อมได้รับอานิสงค์ คือ 
1. ทำให้เกิดปัญญา ทั้งชาตินี้และชาติหน้า เปรียบเหมือนแสงสว่างแห่งเทียน
2. ทำให้สว่างไสวรุ่งเรืองผู้ถวายย่อมทำให้มีความรุ่งเรือง ด้วย ลาภ ยศ สรรเสริญ
3. ทำให้คลี่คลายเรื่องราวต่างๆที่มีปัญหาให้ร้ายกลายเป็นดี
4. เจริญไปด้วยมิตรบริวาร
5. ย่อมเป็นที่รักของมนุษย์ และเทวดาทั้งหลาย
6. เมื่อจากโลกนี้ไปย่อมมีกายทิพย์อันสว่างไสว
7. เมื่อลาลับโลกนี้ไปย่อมไปสู่สุคติสวรรค์
8. หากบารมีมากพอ ย่อมทำให้เกิดดวงตาจักษุ คือปัญญารู้แจ้งเข้าสู่พระนิพพาน

ชุดสังฆทานไฟ ชุดที่ 1 ราคา 199 จากราคาเต็ม 279.-
• ไฟฉายแอลอีดี แบบพกพา (แบบชาร์จไฟ) รุ่น YD-9911 2 ชิ้น มีให้เลือก 2 สี สีแดง/สีเขียว
• ไฟฉายมือบีบ 1 ชิ้น (ไม่ใช้ถ่าน) มีให้เลือก 2 สี สีแดง/สีน้ำเงิน
**ค่าจัดส่ง EMS 50.- / ชุด

ชุดสังฆทานไฟ ชุดที่ 2 ราคา 499 จากราคาเต็ม 680.- 
• ไฟฉายแอลอีดี รุ่น YD-888 1 ชิ้น (ชาร์จไฟได้ 1300mAh)
• ไฟฉายแอลอีดี แบบพกพา (แบบชาร์จไฟ) รุ่น YD-9911 1 ชิ้น มีให้เลือก 2 สี สีแดง/สีเขียว
• ไฟฉุกเฉินแอลอีดี รุ่น DP-703 1 ชิ้น (แบบชาร์จไฟ)
**ค่าจัดส่ง EMS 100.- / ชุด

ชุดสังฆทานไฟ ชุดที่ 3 ราคา 599 จากราคาเต็ม 850.- 
• ไฟฉายมือบีบ 2 ชิ้น (ไม่ใช้ถ่าน) มีให้เลือก 2 สี สีแดง/สีน้ำเงิน
• ไฟฉายแอลอีดี รุ่น YD-888 2 ชิ้น (ชาร์จไฟได้ 1300mAh)
• แผงไฟฉุกเฉิน รุ่น DP-716 แอลอีดี 30 ดวง 1 ชิ้น
**ค่าจัดส่ง EMS 150.- / ชุด

ชุดสังฆทานไฟ ชุดที่ 4 ราคา 999 จากราคาเต็ม 1500.- 
• ไฟฉายมือบีบ 4 ชิ้น (ไม่ใช้ถ่าน) มีให้เลือก 2 สี สีแดง/สีน้ำเงิน
• ไฟฉายแอลอีดี รุ่น YD-999 2 ชิ้น (ชาร์จไฟได้ 2500mAh)
• แผงไฟฉุกเฉิน รุ่น DP-720 แอลอีดี 60 ดวง 1 ชิ้น
**ค่าจัดส่ง EMS 180.- / ชุด

จัดชุดโดยคุณธิดา จาก ธิดา ไลท์ติ้ง กรุ๊ป Tel: 02-235-9223 http://www.Tida.co.th

คำถวายเทียนพรรษา
ยัคเฆ ภันเต สังโฆ ปะฏิชานาตุ มะยัง ภันเต เอตัง ปะทีปะยุคัง สะปะริวารัง เตมาสัง พุทธัสสะ
ปูชะนัตถายะ อิมัสมิง โปสะถาคาเร นิยยาเทมะ สาธุ โน ภันเต อะยัง เตมาสัง
พุทธัสสะ ปูชะนัตถายะ ทีปะยุคัสสะ ทานัสสะ อานิสังโส อัมหากัญเจวะ
มาตาปิตุอาทีนัญจะ ปิยะชะนานัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ สังวัตตะตุ ฯ

คำแปล
ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ขอพระสงฆ์จงรับทราบ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอมอบถวาย เทียนคู่นี้ พร้อมกับของบริวารไว้ ณ พระอุโบสถนี้ เพื่อเป็นพุทธบูชาตลอดพรรษา ขออานิสงส์แห่งการถวายคู่เทียน เพื่อเป็นพุทธบูชาตลอดพรรษานี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย จงเป็นไปเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ปิยชนทั้งหลาย มีมารดาบิดาเป็นต้นด้วยตลอดกาลนานเทอญ ฯ

หลอดไฟ led พลังงานแสงอาทิตย์ Solar Led Lighting model :TL-M401 by Tida Lighitng Group.

Tida Lighting Group  (ธิดา ไลท์ติ้ง กรุ๊ป)

Tida Lighting Group เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้า สินค้าประหยัดพลังงาน สินค้าพลังงานทดแทน โดยเป็นผู้นำเข้า จากประเทศเกาหลี, ไต้หวัน, จีน และเยอรมันนี
คุณธิดาเดินทางดูงานในที่ต่างๆ ทั้งประเทศผู้ผลิตได้แก่ ประเทศเกาหลี, ไต้หวัน และจีน ทางคุณธิดาได้เห็นสินค้าหลอดไฟพลังงานแสงอาทิตย์ ตัวนี้ ได้นำเข้ามา และให้วิศวกรในบริษัทฯ เป็นผู้ทดสอบสินค้าดังกล่าว สินค้าดังกล่าวผ่านการทดสอบที่บริษัท ธิดา เป็นเวลานานกว่า 1 ปี โดยทางกระผมขอทำ Review เบื้องต้น และความเห็นจากการทดสอบใช้งานเป็นเวลานาน

ในปีที่ผ่านมาคุณธิดา ได้บริจาคสินค้า หลอดไฟ led พลังงานแสงอาทิตย์ Solar led lighting ตัวนี้ ให้แก่วันป่าในที่ต่างๆ โดยท่านพระอาจาย์ ได้ใช้ในกุฎิพระ และทางเดินจงกรม ในวัดป่า (วัดป่า ส่วนมากจะไม่มีกระแสไฟฟ้าเข้าถึงกุฎิพระ และทางเดินภายในวัด) ใช้พกพาใส่ยามเดินป่า เดินธุดงค์ สะดวก

หลอดไฟ led พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar led lighting) LED Solar Model : TL-MR401 (หลอดไฟฉาย 1 ดวง)

Solar_led_lighting_TL-M401-1

หลอดไฟ led solar, Solar led lightingTL-M401-14

หลอดไฟ led solar, Solar led lighting TL-M401-14

รายละเอียดของ หลอดไฟ led พลังงานแสงอาทิตย์ Solar led lighting

 • ใช้แผงโซล่าเซล ขนาด 3W / 5.5V / (Solar Panel 3W / 5.5V)
 • ใช้แบตเตอรี่เก็บประจุ ชนิดลิเทียมอย่างดี (Lithium Battery) 5000 mAh / 3.7v (Inbuilt buttery: lithium battery 5000 mAh / 3.7V)
 • หลอดไฟ LED 3W คุณภาพสูง สามารถใช้งานได้มากกว่า 50,000 ชั่วโมง (Lighting 3W LED)
 • ระบบสามารถปรับความสว่างหลอดไฟ Led ได้ 3 ระดับ (LED Dimmable 3 Level)
 • มีช่องจ่ายไฟ USB 5.0v 300/1,000 mA (Usb output: 5.0v/ 300~1000 mA)
 • ระบบใช้เวลาในการ Charging ประมาณ 8 ชั่วโมง (Charging time : about 8 hours)
 • ระบบเปิดไฟใช้งานได้ ประมาณ 9 ชั่วโมง (Lighting time : 9 hours)
 • ชุดสายไฟสำหรับ charge มือถือ ( with USB output to charge mobile phones)

Package หน้าตาเป็นแบบนี้ครบชุด

 • หลอดไฟ LED ขนาด 3W เปิดปิด และ หลี่ไฟ ได้ 3 ระดับ
 • แผงโซล่าขนาด 3W
 • ชุดสาย charge มือถือ
 • สายห้อยคอ

หน้าตาภายในกล่องประกอบด้วย

รายละเอียดด้านหลังของสินค้าหลอดไฟพลังงานแสงอาทิตย์

หลอดไฟ led solar, Solar led lightingTL-M401-14

หลอดไฟ led solar, Solar led lightingTL-M401-14

 

แกะกล่องเสร็จกดปุ่ม ใช้งานได้ทันที

หลอดไฟ led solar, Solar led lightingTL-M401-14

หลอดไฟ led solar, Solar led lighting TL-M401-14

การปรับความสว่างของหลอดไฟพลังงานแสงอาทิตย์ สามารถปรับระดับความสว่างได้ถึง 3 ระดับโดยจะวน เปิด สว่าง1 สว่าง2 สว่าง3 และปิด หมุนวนตามลำดับ

โดยปกติถ้าปรับความสว่างของแสงสว่างน้อย จะใช้พลังงานของแบตตอรี่ต่ำ ทำให้อยู่ได้นานขึ้น แบตตอรี่ที่บิวอินอยู่ในเครื่องเป็นแบบ ลิเทียมไอออน Lithium battery ขนาด 5000 mAh (โดยปกติโทรศัพท์มือถือธรรมดาของโนเกีย BL-5CB มีขนาดแค่ 800mAh /3.7v)

หลอดไฟ led solar, Solar led lightingTL-M401-14

หลอดไฟ led solar, Solar led lightingTL-M401-14

หลอดไฟ led solar, Solar led lightingTL-M401-14

หลอดไฟ led solar, Solar led lighting TL-M401-14

วิธีการชาร์ต Battery Charge หลอดไฟพลังงานแสงอาทิตย์

1.โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ โดยต่อสายจาก Solar panel เข้าที่ช่อง In  โดยวางไว้ที่กลางแดดให้แสงส่องถึง จะให้พลังงานเต็มที่ ถ้าไว้ในอาคารที่มีกระจกกันแดด สามารถชารต์ได้แต่ไม่เต็มที่่ต้องใช้เวลานานขึ้น

หลอดไฟ led solar, Solar led lightingTL-M401-14

2.โดยใช้ไฟบ้าน กรณีต้องไปตั้งแคมและต้องการอัดประจุไฟเร่งด่วน โดยใช้หัวปลั๊กมือถือต่างๆ และนำสาย usb ที่ให้มาเสียบด้านหลังเครื่องช่อง In เท่านี้ก็สามารถเร่งด่วน

หลอดไฟ led solar, Solar led lightingTL-M401-14

*** วิธีการชารต์มือถือ นำสาย usb ต่อเข้ากับช่อง Out สามารถเปลี่ยนหัวได้

หลอดไฟ led solar, Solar led lightingTL-M401-14

Tida Solar Light TL-MRD411-17

หลอดไฟ led solar, Solar led lightingTL-M401-14

หลอดไฟ led solar, Solar led lightingTL-M401-14

สรุปความเห็นจากการใช้งานมากว่า 1 ปี

 1. สะดวกมากสำหรับเดินป่า ตั้งแคม ใช้ในวัดป่า น้ำหนักเบา ใส่ย่ามได้ พกพาสะดวก
 2. แบตตอรี่เป็น Lithium ขนาด 5000mAh พอเพียงสำหรับ หลอด LED และสามารถใช้ชาร์ตมือถือยามฉุกเฉินได้ (ถ้าต้องการใช้ชาร์ตมือถืออย่างเดียวผมแนะนำ powerbank คุณธิดานำเข้ายี่ห้อ eloop 13,000 mAh ใช้ชาร์ตมือถือได้หลายวันครับ จะทำ review ถัดไป)
 3. ใช้งานง่ายครับ ไม่ต้องแยกชื้อ PWM และ แบตตอรี่ กับหลอดไฟครับ All in One  ใช้ง่ายและสะดวก

Power Bank eloop แท้ 13,000 mAh

Power Bank eloop แท้ 13,000 mAh

Power Bank eloop แท้ 13,000 mAh

 

ขอบขอบคุณ คุณธิดา

หากท่านสนใจสินค้า ต้องการ demo หรือขายราคาส่ง ท่านติดต่อคุณธิดา Email:Tida@Tida.co.th / 02-235-9223 http://www.Tida.co.th

หลอดไฟ led พลังงานแสงอาทิตย์ Solar led lighting TL-MRD411 by Tida Lighting

Tida Lighting Group  (ธิดา ไลท์ติ้ง กรุ๊ป)

Tida Lighting Group เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้า สินค้าประหยัดพลังงาน สินค้าพลังงานทดแทน โดยเป็นผู้นำเข้า จากประเทศเกาหลี, ไต้หวัน, จีน และเยอรมันนี
คุณธิดาเดินทางดูงานในที่ต่างๆ ทั้งประเทศผู้ผลิตได้แก่ ประเทศเกาหลี, ไต้หวัน และจีน ทางคุณธิดาได้เห็นสินค้าหลอดไฟพลังงานแสงอาทิตย์ ตัวนี้ ได้นำเข้ามา และให้วิศวกรในบริษัทฯ เป็นผู้ทดสอบสินค้าดังกล่าว สินค้าดังกล่าวผ่านการทดสอบที่บริษัท ธิดา เป็นเวลานานกว่า 1 ปี โดยทางกระผมขอทำ Review เบื้องต้น และความเห็นจากการทดสอบใช้งานเป็นเวลานาน

ในปีที่ผ่านมาคุณธิดา ได้บริจาคสินค้า หลอดไฟ led พลังงานแสงอาทิตย์ Solar led lighting ตัวนี้ ให้แก่วันป่าในที่ต่างๆ โดยท่านพระอาจาย์ ได้ใช้ในกุฎิพระ และทางเดินจงกรม ในวัดป่า (วัดป่า ส่วนมากจะไม่มีกระแสไฟฟ้าเข้าถึงกุฎิพระ และทางเดินภายในวัด)

หลอดไฟ led พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar led lighting) LED Solar Model : TL-MRD411

Tida Solar Light TL-MRD411-17

Tida Solar Light TL-MRD411-17

รายละเอียดของ หลอดไฟ led พลังงานแสงอาทิตย์ Solar led lighting

 • ใช้แผงโซล่าเซล ขนาด 3W / 5.5V / (Solar Panel 3W / 5.5V)
 • ใช้แบตเตอรี่เก็บประจุ ชนิดลิเทียมอย่างดี (Lithium Battery) 5000 mAh / 3.7v (Inbuilt buttery: lithium battery 5000 mAh / 3.7V)
 • หลอดไฟ LED 3W คุณภาพสูง สามารถใช้งานได้มากกว่า 50,000 ชั่วโมง (Lighting 3W LED)
 • ระบบสามารถปรับความสว่างหลอดไฟ Led ได้ 5 ระดับ (LED Dimmable 5 Level)
 • มีช่องจ่ายไฟ USB 5.0v 300/1,000 mA (Usb output: 5.0v/ 300~1000 mA)
 • ระบบใช้เวลาในการ Charging ประมาณ 8 ชั่วโมง (Charging time : about 8 hours)
 • ระบบเปิดไฟใช้งานได้ ประมาณ 9 ชั่วโมง (Lighting time : 9 hours)
 • ชุดสายไฟสำหรับ charge มือถือ ( with USB output to charge mobile phones)

Package หน้าตาเป็นแบบนี้ครบชุด

 • หลอดไฟ LED ขนาด 3W
 • ชุด Controller พร้อมแบตตอรี่
 • แผงโซล่าขนาด 3W
 • Remote Control เปิดปิด และ หลี่ไฟ ได้ 5 ระดับ
 • ชุดสาย charge มือถือ

หน้าตาภายในกล่องประกอบด้วย

Tida Solar Light TL-MRD411-17

Tida Solar Light TL-MRD411-17

รายละเอียดด้านหลังของสินค้าหลอดไฟพลังงานแสงอาทิตย์

Tida Solar Light TL-MRD411-17

Tida Solar Light TL-MRD411-17

ภายหลังประกอบหลอดไฟเข้าชุดฐานไฟ (ถ้าต่อถูกด้านไฟจะสีขาว ถ้าต่อสลับด้านไฟจะสีแดง ให้ถอดและสลับด้านขั้วไฟใหม่)

Tida Solar Light TL-MRD411-17

Tida Solar Light TL-MRD411-17

รายละเอียดด้านหลังหลอดไฟพลังงานแสงอาทิตย์

Tida Solar Light TL-MRD411-17

Tida Solar Light TL-MRD411-17

รายละเอียดด้านหลังของแผงโชล่า สำหรับหลอดไฟพลังงานแสงอาทิตย์

Tida Solar Light TL-MRD411-17

Tida Solar Light TL-MRD411-17

เมื่อเปิดใส่หลอดเข้าตัวฐานแล้ว สามารถเปิดโดนปุุ่มสีแดง ตรงที่ฐาน หรือกดเปิดจากรีโมตได้

การปรับความสว่างของหลอดไฟพลังงานแสงอาทิตย์ สามารถปรับระดับความสว่างได้ถึง 5 ระดับ โดยสามารถกดที่ปุ่มสีแดง จะวนสลับความสว่างจากน้อยไปมาก หรือ กดเครื่องหมายขึ้น/ลง ที่ตัวรีโมท ได้

โดยปกติถ้าปรับความสว่างของแสงสว่างน้อย จะใช้พลังงานของแบตตอรี่ต่ำ ทำให้อยู่ได้นานขึ้น แบตตอรี่ที่บิวอินอยู่ในเครื่องเป็นแบบ ลิเทียมไอออน Lithium battery ขนาด 5000 mAh (โดยปกติโทรศัพท์มือถือธรรมดาของโนเกีย BL-5CB มีขนาดแค่ 800mAh /3.7v)

Tida Solar Light TL-MRD411-17

Tida Solar Light TL-MRD411-17

หน้าตาของรีโมตควบคุม เปิด/ปิด มีปุ่ม On/ Off และ Dimmer โดยส่งสัญญา RF สามารถสั่งงานได้ไกลกว่า 5 m

Tida Solar Light TL-MRD411-17

Tida Solar Light TL-MRD411-17

Tida Solar Light TL-MRD411-17

Tida Solar Light TL-MRD411-17

วิธีการชาร์ต Battery Charge หลอดไฟพลังงานแสงอาทิตย์

1.โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ โดยวางไว้ที่กลางแดดให้แสงส่องถึง จะให้พลังงานเต็มที่ ถ้าไว้ในอาคารที่มีกระจกกันแดด สามารถชารต์ได้แต่ไม่เต็มที่่ต้องใช้เวลานานขึ้น

Tida Solar Light TL-MRD411-17

Tida Solar Light TL-MRD411-17

2.โดยใช้ไฟบ้าน กรณีต้องไปตั้งแคมและต้องการอัดประจุไฟเร่งด่วน โดยใช้หัวปลั๊กมือถือต่างๆ และนำสาย usb ที่ให้มาเสียบด้านหลังเครื่องช่อง In เท่านี้ก็สามารถเร่งด่วน

Tida Solar Light

Tida Solar Light

*** วิธีการชารต์มือถือ นำสาย usb ต่อเข้ากับช่อง Out สามารถเปลี่ยนหัวได้

Tida Solar Light TL-MRD411-17

Tida Solar Light TL-MRD411-17

Tida Solar Light TL-MRD411-17

Tida Solar Light TL-MRD411-17

สรุปความเห็นจากการใช้งานมากว่า 1 ปี

 1. สะดวกมากสำหรับเดินป่า ตั้งแคม ใช้ในวัดป่า น้ำหนักเบา ที่สำคัญด้านล้างมีตัวแขวน สามารถห้อยได้อีก
 2. แบตตอรี่เป็น Lithium ขนาด 5000mAh พอเพียงสำหรับ หลอด LED และสามารถใช้ชาร์ตมือถือยามฉุกเฉินได้ (ถ้าต้องการใช้ชาร์ตมือถืออย่างเดียวผมแนะนำ powerbank คุณธิดานำเข้ายี่ห้อ eloop 13,000 mAh ใช้ชาร์ตมือถือได้หลายวันครับ จะทำ review ถัดไป)
 3. ใช้งานง่ายครับ ไม่ต้องแยกชื้อ PWM และ แบตตอรี่ กับหลอดไฟครับ All in One  ใช้ง่ายและสะดวก
Power Bank eloop แท้ 13,000 mAh

Power Bank eloop แท้ 13,000 mAh

Power Bank eloop แท้ 13,000 mAh

Power Bank eloop แท้ 13,000 mAh

Power Bank eloop แท้ 13,000 mAh

Power Bank eloop แท้ 13,000 mAh

 

ขอบขอบคุณ คุณธิดา

หากท่านสนใจสินค้า ต้องการ demo หรือขายราคาส่ง ท่านติดต่อคุณธิดา Email: Tida@Tida.co.th / 02-235-9223 http://www.Tida.co.th